Lotta Björkman Björkmans pedagogiska

Tjänster inom normkritik och pedagogik

Alla uppdrag är olika. Genom att du, gärna i ett inbokat samtal efter det att vi fått kontakt, beskriver vilka behov ni ser i verksamheten och vilka förutsättningar ni har (tidsmässigt, ekonomiskt, lokalmässigt etc.) så ger jag ett förslag som jag tror kan bidra på bästa sätt. De olika tjänster som jag erbjuder, enskilt eller i ett anpassat paket, är dessa nedan.

Normkritisk pedagogik
Textproduktion

Jag skriver olika typer av textmaterial kopplat till mina ämnesområden och fungerar även som expertkonsult i andras skrivprocesser gällande dessa områden. Jag skriver även stödmaterial kopplat till de utbildningsinsatser jag genomför, ex. genomförandeplaner, rapporter, dokumentation från workshopsessioner etc. Eller behöver ni hjälp med att undersöka hur ert pedagogiska eller normkritiska arbete tar sig uttryck i era styrdokument (ex. kursplaner / handlingsplaner), bland era elever/studenter eller i lärargruppen? Jag kan undersöka detta och skriva en rapport som kan bidra i ert fortsatta arbete.

Normkritisk pedagogik
Handledning

Har du i uppdrag att arbeta med ett utvecklingsarbete utifrån ett normkritiskt perspektiv eller ingår det i ditt uppdrag att utbilda grupper? Behöver du stöd och hjälp eller kanske lite ny input? Genom anpassad handledning till ex. en projektledare eller till en arbetsgrupp så kan jag ge det stöd som behövs. Jag har  omfattande erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete med fokus på normkritiska perspektiv både i kommuner och på skolor, denna erfarenhet och de lärdomar jag gjort delar jag gärna med mig av. Exempel på föreläsningar finns under fliken Publicerat.

Normkritisk pedagogik
Workshops & interaktiva utbildningar

Jag föreläser om normkritiska perspektiv på och i pedagogiskt arbete, om pedagogik och lärande och om hur grupper kan ledas i lärande på demokratiserande och kreativa sätt. Upplägget är alltid interaktivt, upplevelsebaserat och inkluderande. Vid en längre utbildningsdag så växlar jag gärna mellan föreläsande inslag och mer workshopbaserade delar där deltagarna arbetar tillsammans under min ledning. Jag genomför både enstaka föreläsningar och föreläsningsserier och alla upplägg kan alltid genomföras antingen på plats eller digitalt.