Case:
Interaktiv utbildning
Workshops

 

Ung Scen öst – utbildningsserie om pedagogik och didaktik

Ung scen/öst – Östgötateatern ville utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till sina produktioner. Dels genom olika utbildnings- och handledningsinsatser, dels genom stöd till producenten samt dramatikern i syfte att kunna lägga upp en plan för att kunna fortsätta och fördjupa det pedagogiska arbetet. Jag genomförde tre utbildningstillfällen med personalgruppen (skådespelare, producent, tekniker), läste manus och gav feedback samt handledde producenten vid ett flertal tillfällen, med fokus på strategier för det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Grimstaskolan – utbildningsserie om normkritisk pedagogik

Grimstaskolan i Upplands Väsby efterfrågade utbildningsstöd, med utgångspunkt i normkritisk pedagogik, för att förändra och förbättra en kultur av kränkande språkbruk och interaktion mellan eleverna samt fortbilda lärarna. Detta i syfte att bättre nå läroplanens mål avseende värdegrundsuppdraget och i förlängningen lärandemålen. Jag genomförde utifrån detta behov ett stort utbildningsprojekt som sträckte sig över ett läsår med flertalet utbildningsdagar, handledning med lärargrupper och avstämningsmöten med ledningsgruppen.

Eken skola – interaktiv föreläsning om normkritisk pedagogik

Ekens skola ville lära sig mer om normkritisk pedagogik. Jag genomförde en tre timmar lång interaktiv föreläsning där begreppet beskrevs teoretiskt och undervisningsrelaterat. Föreläsningen innehöll föreläsande inslag men också filmklipp, enklare övningar och diskussioner. Denna typ av uppdrag är vanligt förekommande i min verksamhet och anpassas alltid utifrån det specifika sammanhanget inom vilken föreläsningen ska genomföras.