Vem är Lotta Björkman?

Dramapedagogiskt arbete och normkritisk pedagogik är viktiga utgångspunkter

Min yrkesbakgrund har sedan 20 år tillbaka utvecklats inom det pedagogiska fältet. Jag har främst varit verksam som gymnasielärare i drama och samhällskunskap men också som teaterpedagog i fristående verksamheter. På senare år är jag verksam även som lärarutbildare, både inom högre utbildning och som utbildningskonsult. Min pedagogiska drivkraft har alltid handlat om demokratisering och kreativisering av det didaktiska arbetet. Med mitt arbete vill jag bidra till att skapa utrymme för människor att vara, veta och välja för att skapa både frihet och demokratisering. Dramapedagogiskt arbete och normkritisk pedagogik har genom mitt yrkesliv varit viktiga perspektiv och utgångspunkter för ett sådant arbete.

Lärare och dramapedagog i grunden

År 2000 började jag arbeta som gymnasielärare samtidigt som jag arbetade som pedagog i olika fritidsverksamheter. Jag hade precis avslutat en teaterpedagogutbildning och var då inställd på att fortsätta utbilda mig till regissör. Lärare var bara något temporärt, trodde jag. Men, när väl satte min fot i klassrummet och fick uppleva allt det häftiga, förändrande och dynamiska som didaktiskt arbete kan innebära insåg jag att det var där jag skulle fortsätta min yrkesbana. Efter några år som folkhögskoleutbildad teaterpedagog i skolans och studieförbundens värld vidareutbildade jag mig till gymnasielärare i teater och samhällskunskap. Samtidigt fortsatte jag delvis att arbeta som lärare i gymnasieskolan och i olika typer av fria verksamheter, bland annat arbetade jag under åtta år som pedagog på Stockholms improvisationsteater. Jag drev också under flera år en fristående teatergrupp inom vilken vi fokuserade på forumteater, inspirerat av den brasilianske teaterpersonen Augusto Boal.

Ett maktkritiskt intresse

Under min tid som lärarstudent utbildade jag mig till sexualinformatör för RFSU-Stockholm. Jag var därefter under flera år verksam som sexualinformatör främst på högstadiet. Det var i detta sammanhang som mitt engagemang för genusfrågor och inkluderingsarbete startade på allvar. Efter min tid som informatör var jag under flera år ideellt engagerad i RFSU-Stockholm, bland annat som vice ordförande. När jag 2007 åter arbetade heltid som lärare bjöds jag in till det queerpedagogiska nätverk som RFSL-ungdom då ledde och där temat var queerpedagogik. De som deltog i cirkeln var pedagoger, akademiker, myndighetspersonal och personer som arbetade i olika ideella organisationer. Vi inspirerades av Kevin Kumashiros idéer gällande icke förtryckande utbildning och vi myntade med utgångspunkt i bland annat hans idéer begreppet normkritisk pedagogik. Då påbörjade jag mitt, ännu idag, pågående arbete med att försöka förstå och omsätta detta perspektiv, både teoretiskt och i min egen pedagogiska praktik.

Idag utbildningskonsult och doktorand

Sedan 2009 har jag utbildat personal inom skola, högskola, ideell och offentlig sektor inom normkritisk pedagogik och perspektiv. 2010 startade jag Björkmans Pedagogiska för att kunna utveckla mitt arbete. År 2016 fick jag möjlighet att utveckla mitt pedagogiska intresse ytterligare då jag blev anställd som adjunkt i pedagogik på Södertörns högskola. Sedan dess har jag har undervisat i många olika kurser på lärarprogrammet. Kurser som alltid befunnit sig inom den undervisningsvetenskapliga kärnan (UVK). Jag har haft fokus på kurser som handlar om skolpolitik, demokratisering, inkluderingsarbete och lärande. 

Jag har en magisterexamen i interkulturell pedagogik och sedan hösten 2019 är jag även anställd som doktorand i pedagogik på just Södertörns högskola (jag undervisar fortfarande på 20%). Inom denna tjänst fortsätter jag att fördjupa det fokus som jag egentligen hela tiden haft: Hur kan skolan och vi lärare bidra till att skapa förutsättningar för framtidens demokrati, genom att barn och unga känner sig trygga att bli sig själva, ifrågasätta och ge både sig själva och andra möjligheter att uttrycka sig och utvecklas?

Vill du veta mer om mig och normkritisk pedagogik?

Mer om min bakgrund och vad jag gjort får du genom att läsa min-cv eller genom att söka på nätet med sökorden “Lotta Björkman normkritisk pedagogik”.