Kundreferenser

Jag har varit verksam som utbildningskonsult i över tio år och har under dessa år genomfört hundratals av uppdrag för olika slags uppdragsgivare. Ofta är mina uppdragsgivare verksamma inom offentlig sektor såsom statliga myndigheter, regioner, universitet/högskolor, skolverksamheter, museum, kulturskolor, bibliotek och olika slags kommunala projekt. Men jag arbetar även med folkhögskolor, teatrar och ideella organisationer. Nedan listas exempel på olika uppdragsgivare som anlitat mig. För exempel på uppdrag i detalj, kolla gärna på de case som presenteras på sidan Tjänster.

Myndigheter

Skolverket, Forum för levande historia, Diskrimineringsombudsmannen, Skolverket, MUCF

Kommuner & Regioner

Säffle kommun, Varbergs kommun, Botkyrka kommun, Region Uppsala, Länsstyrelsen Östersund, Haninge kommun, Huddinge kommun, Jönköpings kommun

Kulturverksamheter

Dunkers kulturhus, Östgötateatern, Kulturskolan Gotland, Kulturskolan Vallentuna, Göteborgs stadsmuseum 

Universitet/högskolor

Uppsala universitet, Lunds universitet, Dans- och Cirkushögskolan (DOCH), Karlstad universitet, Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), Göteborgs universitet

Skolor

Kunskapsskolan Fruängen, Ekens skola, Montessoriskolan Växthuset, Kungsängsgymnasiet, Blackebergs gymnasium, Kungliga svenska balettskolan, Loviselunds förskolor

Ideella/övriga

Studieförbundet Kulturens, RFSU-Malmö, Svenska kyrkan, Globala skolan, Studieförbundet vuxenskolan, Örebro folkhögskola

Offentliga aktörer

Stockholms stad – hbtq-diplomering
Bjuvs kommun
Länsstyrelsen Västernorrland
Stockholm stad – utbildningsförvaltningen
Värmdö kommun
Xenter Botkyrka
Statens Institutionsstyrelse
Norrköpings kommun (fritidsledarfortbildning)
Universitet och högskolor
Uppsala universitet – teologiska institutionen
Mittuniversitetet
Högskolan för Design och Konst (HDK)
Högskolan i Väst
KI-biblioteket
Konstfacks bildpedagogutbildning (gästlärare)
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Örebro universitet
Linköpings universitet

Organisationer

Globala skolan
Utmana
Studieförbundet Vuxenskolan
Pedagogdagen – Uppsala universitets studentkår
UNICEF
Somaliska Riksförbundet
Rädda Barnen
Kulturföreningen Tåget (Borås)
Riksteatern Halland
Lärarförbundet (flertal tillfällen)
Lärarnas Riksförbund

Skolor

Ektorps skolenhet Nacka
Skeppsholmens folkhögskola
Göteborgs samskola
Kungliga svenska balettskolan
Donnergymnasiet
Slättgårdsskolan
Sigrid Rudbecks gymnasium
Språkcentrum Stockholm – modersmålslärare
Blackebergs gymnasium
Östra Reals gymnasium
Pedagogiskt centrum Göteborg