Varbergs kommun

Sedan 2020 har jag genomfört flera olika uppdrag kopplat till normkritisk pedagogik och inkludering för Varbergs kommun. Dels har jag genomfört en längre utbildningsinsats, med tre utbildningsdagar och mellanliggande uppgifter, med den personal som inom kommunen har i uppdrag att på sina enheter (förskola till gymnasium) att driva arbetet med normkritisk pedagogik. Under våren 2021 kommer jag att genomföra ytterligare en sådan utbildningsinsats men även starta upp ett närverk som ska samla de som genomgått utbildningen och som syftar till att kontinuerligt samla dem som gör det. Vidare har jag fungerat som konsult till den centrala elevhälsan i kommunen när det arbetat med att utveckla projektet ”Hälsa gör lärande” som syftar till att i kommunen skapa en gemensam och tydlig bas för hur arbetet med inkludering och likabehandling kan knytas till skolans elevhälsoarbete. I detta konsultuppdrag har både didaktiska och normkritiska perspektiv varit centrala.

Länk >