The Danger of a single story – Chimamanda Ngozi Adichie

Ända sedan jag började föreläsa om normkritisk pedagogik så har jag återkommande visat detta klipp med den fenomenala författaren Chimamanda Ngozi Adichie. Hon talar i detta Ted-talk om vad hon beskriver som faran med att bara en enda berättelse berättas, hur detta skapar diskriminering och utsatthet och hur det bidrar till att det begränsar hur människor ser på sig själva och sina möjligheter. Jag brukar använda den främst för att visa på vikten av att lärare både i sitt stoffurval men också i sitt dagliga didaktiska arbete bidrar till att skapa en diversifierad bild av ”världen” men också av vad som är kunskap. Jag hade en gång en elev som frågade mig om det finns höghus i Afrika. Att det finns en ”single story” om denna kontinent blir uppenbart i en sådan fråga, men det är inte elevens fel. Hen har bara hört en enda historia, det är lärarens ansvar att berätta det som Cihimamanda beskriver som ”a balance of stories”. Men detta TED-talk kan bidra på många andra sätt, ex. för att diskutera hur ”the single sory” ser ut avseende vissa grupper i samhället eller hur en lärare ser på sina elever.

Länk:

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=sv