Inbjudan till symposium om skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag i åk 4-6

När: Tisdagen den 3:e maj, kl 13-17 i sal ME452 på Södertörns högskola, Huddinge

Vad? Skollagen (2010:800) slår fast att utbildning inom skolväsendet ska syfta till att elever utvecklar både kunskaper och värden. I relation till delen som handlar om värden, så ska utbildningen bland annat förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Värdegrundsuppdraget inbegriper dock även exempelvis frihet från diskriminering och kränkande behandling samt en strävan efter att utveckla medmänsklighet och empati. Värde-grundsarbetet ska vidare ske både i och utanför undervisningen, och värdegrundsarbetet är ett ansvar för all personal på skolan. Under eftermiddagen kommer en rad forskare att presentera forskning rörande olika delar av värdegrundsuppdraget:

Program
13.00-13.10 Välkomna, Linda Ekström programsamordnare 4-6 programmet
13.10-14.00 ”Barns perspektiv på svensk vardagsrasism”, Markus Lundström (fil.dr. ekonomisk historia, knuten till Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism)
14.00-14.10 Rast
14.10-15.00 ”Sexuella trakasserier på mellanstadiet. Förekomst, utveckling och konsekvenser”, Carolina Lunde (docent i psykologi och hemmahörande på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, samt Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm)
15.00-15.30 Fika
15.30-16.20 ”Omsorg i värdegrundsarbetet”, Mimmi Norgren Hansson (doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet)
16.20-17.00 ”Värdegrundsarbete i skolan – ett allmändidaktiskt snarare än ’socialt’ arbete”, (Lotta Björkman, doktorand i pedagogik, Södertörns högskola)

Anmälan
Symposiet är kostnadsfritt och såväl lärarutbildare som verksamma lärare och lärarstudenter hälsas varmt välkomna!
Anmäl ert deltagande till linda.ekstrom@sh.se, senast den 28/4