Lotta Björkman

BJÖRKMANS PEDAGOGISKA

Björkmans Pedagogiska drivs av mig, Lotta Björkman.
Jag är fd. lärare, numera doktorand i pedagogik, författare och expert på normkritisk pedagogik. Min forskning handlar om elevers perspektiv på inkluderande undervisning.

BJÖRKMANS PEDAGOGISKA

Björkmans Pedagogiska drivs av mig, Lotta Björkman. Jag är pedagog, författare och expert på normkritisk pedagogik.

MINA TJÄNSTER

Normkritisk pedagogik
TEXTPRODUKTION

Jag skriver textmaterial kopplat till de teman jag arbetar med. Jag fungerar även som expertkonsult i andras skrivprocesser avseende dessa områden.

Normkritisk pedagogik
HANDLEDNING

Jag kan bidra med anpassat stöd och handledning för utvecklingsarbeten som berör de teman som jag arbetar med. Både till enskilda medarbetare och till arbetsgrupper.

Normkritisk pedagogik
WORKSHOPS & INTERAKTIVA UTBILDNINGAR

Jag föreläser om normkritisk pedagogik samt om pedagogik och didaktik. Föreläsningarna innehåller alltid kreativa och interaktiva inslag och kan ges både på plats och digitalt.

OM LOTTA

PEDAGOG, FÖRFATTARE &
EXPERT PÅ NORMKRITISK PEDAGOGIK

Björkmans Pedagogiska drivs av mig, Lotta Björkman. Jag är pedagog, författare och expert på normkritisk pedagogik. Jag erbjuder interaktiva utbildningar, handledning och textproduktion inom främst pedagogik och normkritik. Mina uppdragsgivare är ofta skolor, universitet, ideella organisationer, kommuner och myndigheter.

Expert på normkritisk pedagogik
Björkmans pedagogiska

20 ÅR SOM PEDAGOG

Jag har arbetat som pedagog i 20 år, främst som leg. gymnasielärare och dramapedagog. Jag har vidare en magisterexamen i pedagogik inom vilken jag fokuserat på lärarstudenters upplevelse av inkluderingsarbete. Jag är sedan hösten 2019 doktorand i pedagogik på Södertörns högskola där jag även är verksam som adjunkt i pedagogik och undervisar på lärarprogrammet.

JAG VAR MED OCH UTVECKLADE BEGREPPET NORMKRITISK PEDAGOGIK

De senaste 10 åren har jag fokuserat på likabehandlingsfrågor, jag var med och utvecklade begreppet normkritisk pedagogik och är en av Sveriges ledande experter inom detta område. I april 2019 släppte jag, som redaktör med forskaren Janne Bromseth samt flera författare, en antologi om detta perspektiv på pedagogiskt arbete.

Lotta Björkman dramapedagog

BAKGRUND SOM DRAMAPEDAGOG

Min bakgrund och långa erfarenhet som auktoriserad dramapedagog gör att upplevelsebaserat lärande och demokratiseringsmetoder alltid är en viktig utgångspunkt i mitt arbete. Alla mina uppdrag innehåller således interaktiva och deltagande inslag på ett sätt som anpassas efter gruppens förutsättningar så att utbildningen blir lagom ovanlig.

AKTUELLT

Sommar i P1 med Nadim Ghazale

Kommunpolisen Nadim Ghazale berättar i detta sommar i P1 om sitt liv, från flykten från Libanon till livet som polis i Borås. Om hur människor

Varbergs kommun

Sedan 2020 har jag genomfört flera olika uppdrag kopplat till normkritisk pedagogik och inkludering för Varbergs kommun. Dels har jag genomfört en längre utbildningsinsats, med