Vem är Lotta Björkman?

Min yrkesbakgrund har sedan 20 år tillbaka utvecklats inom det pedagogiska fältet. Jag har främst varit verksam som gymnasielärare i drama och samhällskunskap men också som teaterpedagog i fristående verksamheter och på senare år även som lärarutbildare, både inom högre utbildning och som utbildningskonsult. Min pedagogiska drivkraft har alltid handlat om demokratisering och gärna kreativisering av det didaktiska arbetet. Detta för att skapa utrymme för människor att vara, veta och välja med hjälp av den utveckling som det pedagogiska arbetet kan bidra med, både för individer och för ett samhälle. Dramapedagogiskt arbete och normkritiska perspektiv har för mig varit viktiga perspektiv och utgångspunkter i detta arbete.

Lärare och dramapedagog i grunden

Jag började att arbeta som gymnasielärare år 2000, samtidigt arbetade jag också som pedagog i olika fritidsverksamheter. Jag hade precis avslutat en teaterpedagogutbildning och var inställd på att fortsätta utbilda mig till regissör. Lärare var bara något temporärt, trodde jag. Men när jag väl satt min fot i klassrummet och fått uppleva allt det häftiga, förändrande, dynamiska som pedagogiskt arbete kan innebära så insåg jag att det var där jag skulle fortsätta min yrkesbana. Efter några år som folkhögskoleutbildad teaterpedagog i skolans och studieförbundens värld vidareutbildade jag mig till gymnasielärare i teater och samhällskunskap. Samtidigt fortsatte jag delvis att arbeta som lärare i gymnasieskolan och i olika typer av fria verksamheter, bland annat arbetade jag under åtta år som pedagog på Stockholms improvisationsteater. Jag drev också under flera år en fristående teatergrupp inom vilken vi fokuserade på forumteater, inspirerat av den brasilianske teaterpersonen Augusto Boal.

Ett maktkritiskt intresse

Under min tid som lärarstudent utbildade jag mig till sexualinformatör för RFSU-Stockholm och jag var under flera år verksam som sexualinformatör främst på högstadiet. Det var i detta sammanhang som mitt engagemang för genusfrågor och inkluderingsarbete startade på allvar. Efter min tid som informatör var jag under flera år ideellt engagerad i RFSU-Stockholm, bland annat som vice ordförande. När jag 2007 åter arbetade heltid som lärare bjöds jag in till det queerpedagogiska nätverk som RFSL-ungdom då ledde och där temat var queerpedagogik. De som deltog i cirkeln var pedagoger, akademiker, myndighetspersonal och personer som arbetade i olika ideella organisationer. Vi inspirerades av Kevin Kumashiros idéer gällande icke förtryckande utbildning och vi myntade med utgångspunkt i bland annat hans idéer begreppet normkritisk pedagogik. Då påbörjades mitt ännu pågående arbetet med att försöka förstå och omsätta detta perspektiv, både teoretiskt och i min egen pedagogiska praktik.

Idag utbildningskonsult och doktorand

Sedan 2009 har jag utbildat personal inom skola, högskola, ideell och offentlig sektor inom normkritiska perspektiv och startade 2010 Björkmans Pedagogiska för att kunna utveckla detta arbete. 2016 fick jag möjlighet att utveckla mitt pedagogiska intresse ytterligare då jag blev anställd som adjunkt i pedagogik på Södertörns högskola. Jag har undervisat i många olika kurser på lärarprogrammet, kurser som alltid befunnit sig inom den undervisningsvetenskapliga kärnan (UVK). Jag har haft ett fokus på kurser som handlar om skolpolitik, demokratisering, inkluderingsarbete och lärande. Sedan hösten 2019 är jag även anställd som doktorand i pedagogik på just Södertörns högskola (jag undervisar fortfarande på 20%) och inom denna tjänst fortsätter jag att fördjupa det fokus som jag egentligen hela tiden haft: Hur kan skolan och vi lärare bidra till att skapa förutsättningar för framtidens demokrati, genom att barn och unga känner sig trygga att bli sig själva, ifrågasätta och ge både sig själva och andra möjligheter att uttrycka sig och utvecklas?

Vill du veta mer?

Mer om min bakgrund och vad jag gjort får du genom att läsa min-cv eller genom att söka på nätet med sökorden “Lotta Björkman normkritik”.